Region Östergötland

Anslagsbevis protokoll 2019-05-10

[2019-05-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 9 maj 2019 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 9 maj 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum. 

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >