Region Östergötland

Anslagsbevis omedelbar justering av protokoll 2019-08-27

[2019-08-27]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 27 augusti 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 80 omedelbart justerats.

Beslut om leverantör vid upphandling av klimatrehabilitering

Dnr: HSN 2019-35

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen, S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.