Region Östergötland

Anslagsbevis omedelbar justering av protokoll 2019-01-24

[2019-01-24]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 24 januari 2019 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har följande ärende, § 8 omedelbart justerats.

Allmän trafikplikt för Express- och regionbusstrafik 2021 samt kungörelse av beslut

Dnr: TSN 2018-14

Beslutet i sin helhet hålls tillgängligt i Regionhuset, registraturen,
S:t Larsgatan 49 B, Linköping.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar >>>