Region Östergötland

Anslagsbevis fnuttifnuttnämnden 2019-08-23

[2019-08-23]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 juni 2019 med Regionstyrelsen har justerats den 2 juli 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll