Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-11-04

[2019-11-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 16 oktober med regionstyrelsen har justerats den 4 november 2019.


Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.


Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll