Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-10-28

[2019-10-28]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 oktober 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 22 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/images/centrala/dokument/2019/2019-10-11/Styrelseprotokoll_2019-10-11.pdf