Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-11-06

[2019-11-06]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 25 oktober 2019med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 31 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_25_oktober.pdf

Andra webbplatser