Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-10-17

[2019-10-17]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 3 oktober 2019 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 17 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

https://www.samordning.org/