Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-10-14

[2019-10-14]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 27 september 2019 med Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen har justerats den 14 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll