Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-10-16

[2019-10-16]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde 27 september 2019med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 4 oktober 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk:

https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_27_september.pdf