Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-09-23

[2019-09-23]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 september 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 23 september 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://www.samordning.org/images/centrala/dokument/2019/Beredningsgrupp/2019-09-27/Styrelseprotokoll_2019-09-13.pdf