Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-09-30

[2019-09-30]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 18 september 2019 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 30 september 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll