Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-09-10

[2019-09-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 augusti 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 5 september 2019.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Länk: https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_30_augusti.pdf