Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-09-10

[2019-09-10]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 augusti 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 5 september 2019. Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 augusti 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 5 september 2019.

 

Länk: https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_30_augusti.pdf