Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-07-02

[2019-07-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 juni 2019 med Regionstyrelsen har justerats den 2 juli 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll