Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-06-27

[2019-06-27]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 18-19 juni 2019 med regionfullmäktige har justerats den 26 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands officiella anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 27 juni 2019.

Till handlingarna > > >