Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-06-20

[2019-06-20]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 juni 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 19 juni 2019.

 

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 20 juni 2019.

Länk till sammanträdeshandlingar>>>