Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-06-18

[2019-06-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 5 juni 2019 med Regionutvecklingsnämnden har justerats den 18 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll