Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-06-11

[2019-06-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 maj 2019 med regionstyrelsen har justerats den 11 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands officiella anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 11 juni 2019.

Protokoll>>>


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 4 juni 2019 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 11 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >