Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-06-05

[2019-06-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 maj 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 3 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_24_maj.pdf