Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-05-09 (RS)

[2019-05-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 9 april 2019 med regionstyrelsen har justerats den 8 maj 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands officiella anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 9 maj  2019.

Till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >