Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-05-08

[2019-05-08]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 april 2019 med regionfullmäktige har justerats den 8 maj 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >