Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-05-02

[2019-05-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 12 april 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 2 maj 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 2 maj 2019

Länk till dokument > > >