Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-04-25

[2019-05-06]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 25 april 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 2 maj 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 6 maj 2019.

Till protokollet > > >