Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-04-09

[2019-04-09]

Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 8 april 2019 med Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 40 omedelbart justerats;

Beslut om kravspecifikation för upphandling av uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av regionens tandvårdsstöd

Dnr: HSN 2019-31

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 9 april 2019.

 Härmed tillkännages, att vid sammanträde den 8 april 2019 med Hälso- och sjukvårdsnämnden har följande ärende, § 41 omedelbart justerats;

Beslut om kravspecifikation för upphandling av klimatrehabilitering

Dnr: HSN 2019-35

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 9 april 2019.

 


Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 mars 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 9 april 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 9 april 2019

Länk: https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_28_mars.pdf