Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-04-05

[2019-04-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 22 mars 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 5 april 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 5 april 2019

Länk: https://www.samordning.org/

 


 

Protokoll för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen den 21-22 mars 2019

https://plus.rjl.se/infopage.jsf?childId=23907&nodeId=43664