Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-04-02

[2019-04-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 mars 2019 med regionstyrelsen har justerats den 29 mars 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands officiella anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 2 april 2019.

Länk till handlingar > > >