Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-03-11

[2019-03-11]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 5 mars 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 11 mars 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar Länk>>>