Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-03-05

[2019-03-05]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 28 februari 2019 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 5 mars 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk till sammanträdeshandlingar och protokoll > > >