Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-03-01

[2019-03-01]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 14 februari 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 1 mars 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 1 mars 2019.

Länk: https://www.samordning.org/