Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-02-20

[2019-02-20]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 januari med regionstyrelsen har justerats den 20 februari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 20 februari 2019.

Länk till handlingar > > >