Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-02-07

[2019-02-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 29 januari 2019 med hälso- och sjukvårdsnämnden har justerats den 7 februari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla. Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Protokoll och sammanträdeshandlingar > > >