Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-02-04

[2019-02-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 23 januari 2019 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 4 februari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll >>>