Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-01-31

[2019-01-31]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 11 januari 2019 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 24 januari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 31 januari 2019

Länk: https://samordning.org/images/Styrelseprotokoll_den_11_januari.pdf