Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-01-18

[2019-01-18]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den18 december 2018 med regionstyrelsen har justerats den 18 januari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 18 januari 2019.

Till dokumentet > > >