Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-01-04

[2019-01-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 20 december 2018 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 3 januari 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 4 januari 2019

Länk: https://www.samordning.org/