Region Östergötland

Anslagsbevis av protokoll 2019-01-02

[2019-01-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 7 december 2018 med Samordningsförbundet Västra Östergötland har justerats den 11 december 2018.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands digitala anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Linköping den 2 januari 2019

Länk till dokumentet > > >