Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-09 för protokoll

[2019-12-09]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 15 november 2019 med Samordningsförbundet Centrala Östergötland har justerats den 6 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Länk: https://samordning.org/sco/verksamhetsstod/dokumentarkiv/send/186-styrelsemote-2019-11-15/808-sammantradesprotokoll-2019-11-15