Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-04 för protokoll

[2019-12-04]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde med regionfullmäktige den 20-21 november 2019 har justerats den 4 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll