Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-12-02 för protokoll

[2019-12-02]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 13 november 2019 har justerats den 2 december 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträderhandlingar och protokoll