Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-11-21 för protokoll

[2019-11-20]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 7 november 2019 med trafik- och samhällsplaneringsnämnden har justerats den 20 november 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll