Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-11-13 av protokoll

[2019-11-13]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 6 november 2019 med regionutvecklingsnämnden har justerats den 13 nov 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag uppsatts på Region Östergötlands anslagstavla.
Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Sammanträdeshandlingar och protokoll