Region Östergötland

Anslagsbevis 2019-11-12 av protokoll

[2019-11-12]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 30 oktober 2019 med Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium har justerats den 12 november 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands, Region Jönköpings läns och Region Kalmar läns anslagstavla.

 

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.