Region Östergötland

Anslag av protokoll 2019-06-10

[2019-06-10]

Härmed tillkännages att protokoll fört vid sammanträde 24 maj 2019 med Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen har justerats 10 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

Handlingar och dokument > > >