Region Östergötland

Anslag av protokoll 2019-06-07

[2019-06-07]

Härmed tillkännages, att protokoll fört vid sammanträde den 24 maj 2019 med Samordningsförbundet Östra Östergötland har justerats den 5 juni 2019.

Ovanstående meddelande har denna dag publicerats på Region Östergötlands anslagstavla.

Eventuella överklaganden ska vara gjorda senast tre veckor efter detta datum.

 

Linköping den 7 juni 2019

 

Länk: https://www.samordning.org/