Eva Törnvall

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg, Vårdval primärvård

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 85 09

E-post

eva.tornvall@regionostergotland.se