Malin Thunborg

Malin Thunborg

Befattning

Enhetschef för enheten för tillväxt och enheten för kompetensförsörjning

Arbetsplats

Enheten för tillväxt

Telefon

010-103 65 30

E-post

malin.thunborg@regionostergotland.se