Britt-Louise Nilsson

Befattning

Strateg, natur- och friluftsliv, kultur för äldre

Arbetsplats

Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben

Telefon

010-103 65 13

E-post

britt-louise.x.nilsson@regionostergotland.se