Natalie Bertling

Befattning

Hälso- och sjukvårdsstrateg - behovsanalyser

Arbetsplats

Hälso- och sjukvårdsenheten, ledningsstaben

Telefon

010-103 72 56

E-post

Natalie.Bertling@regionostergotland.se