Region Östergötland

Kontaktinformation

Kontakta Region Östergötland


Till växeln: 010-103 00 00
Faxnummer: 010-103 71 00
E-post: region@regionostergotland.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0040

Brevlådan bevakas av registrator vid Region Östergötlands regionledningskontor. Inkommande e-post bedöms och registreras i diariet enligt gällande lagar och skickas sedan vidare till handläggare.

Tänk på att aldrig skicka e-post med personlig information, exempelvis ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Logga in på 1177.se för att kontakta vården på ett säkert sätt eller kontakta din mottagning direkt via telefon.

Postadress: 
Region Östergötland
581 91 Linköping

Besöksadress:
Regionhuset
S:t Larsgatan 49 B
Linköping

Region Östergötlands faktureringsadress: 
Region Östergötland
scanningenheten
581 85  Linköping
Ref: xxxyyyyy

Märkning: Om ordernummer finns ska detta anges i första hand (OBS! 9 siffror). I annat fall beställarreferens: xxxyyyyy (8 siffror)  där x står för produktionsenhet och y för organisationsenhet. Internt kallas detta CEOE-nummer och är motsvarigheten till kostnadsställe. Fråga efter numren vid den enhet som ska faktureras, dessa krävs för att fakturan ska komma rätt.

Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor

Om du har frågor om till exempel patientavgifter, fakturor, autogiro, högkostnadsskydd, frikort eller val av vårdcentral, kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor.
Telefon: 010-103 22 88
E-post: ekonomi@regionostergotland.se
Post: Region Östergötland, Kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor, 581 85 Linköping

Fristående vårdlots

Om du har frågor om vårdgarantin kontakta Region Östergötlands fristående vårdlots.
Telefonnummer: 0771-84 85 86
E-post: vardlotsen@regionostergotland.se

Brev, fax och e-post till Region Östergötland blir normalt allmän handling, vilket innebär att massmedia och allmänhet kan ha rätt att läsa innehållet.